min 1 Kepala Madrasah | اَهْــــلاً وَ سَــــهْــلاً اَيُّــــهَا الْإِخْـــــوَى فِى اللهِ
Headlines News :
Home » » Kepala Madrasah

Kepala Madrasah

Written By Azdyana Ansud on Selasa, 01 Januari 2013 | 06.05.00

Kamad MIN 1 Ujung Sebelah Kiri (Muh. Jafar Shiddiq, S.Pd.I)
Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Tiada kata yang lebih indah kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat-Nya sehingga website ini dapat terbangun. 
Website yang sedang anda simak ini, merupakan sebuah karya yang mencoba memberi gambaran kepada pembaca yang budiman untuk mengetahui perjalanan sebuah madrasah dari kondisi tidak diminati masyarakat sampai menjadi madrasah pilihan umat. Perjalanan sebuah lembaga pendidikan untuk menuju puncak kejayaannya tidak terlepas dari usaha keras Kepala Madrasah, para Guru, Staf, Komite Madrasah, Orang Tua.
Demikian pula MIN 1 Kolaka Utara menapaki perjalanannya dari dekade kepemimpinan yang satu ke dekade berikutnya. Dari masa perintis, pendobrak, dan pengisi terus menggelinding tanpa ada yang mampu menahannya. 

Memberikan yang terbaik tentunya tidak sekedar berjalan di tempat, tetapi diperlukan langkah-langkah untuk berani berinisiatif dan melakukan berbagai inovasi serta menanggung segala resiko pembaharuan tersebut. 

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang mendukung terbitnya website ini.
Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Share this post :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

Printfriendly